Chair collection

7 Stoelen 7 Zonden

Uit een onderzoek zijn er 7 stoelen gekomen.
Deze 7 stoelen zijn gebaseerd op de 7 zonden
De zeven hoofdzonden zijn:
Superbia (hoogmoed – ijdelheid )
Aviritia    ( Hebzucht – Gierigheid)
Luxuria  ( Onkuisheid – Lust – Wellust)
Invidia    ( Nijd – jaloezie – Afgunst )
Gula        ( Gulzigheid – Vraatzucht
Ira           ( Woede – wraak )
Acedia     ( Gemakzucht – Luiheid – Vadsigheid)
Elke stoel heeft een van de 7 zonden in zich zitten.
Wie de stoel past, Zal er op gaan zitten !

Over de maker

Deze stoelen zijn ontworpen na aanleiding dat het getal 7 vaak terug kwam in mijn leven, natuurlijk door alle mythologie en algemene zaken als dagen. Maar vooral door de film se7en, kwam de interesse om iets te maken wat direct duidelijk is.

bij deze installatie was een performer betrokken die zijn zonden begon te vertellen, deze zonden werden later herhaald, vervormd en herhaald

verdieping

De term hoofdzonde is een term die voornamelijk in de rooms katholieke kerk word gebruikt, het gaat hier om de zeven zonden die op basis liggen van vele andere zonden. ze werden als een lijst in de 6e eeuw opgesteld door paus gregorius I. In de bijbel zijn verschillende opsommingen van zonden te vinden. Het begrip hoofdzonde wordt wel eens verward met het begrip doodzonde of zware zonde.

Credits

Opdracht  :   Hku Theater
Ontwerp   :   Wout Jansen
Realisatie :   Werkplaats academietheater
Uitvoering :  Wout Jansen